FiftyThree Pencil – Bluetooth stylus pro iOS zařízení

Kdo dnes používá stylus? S příchodem kapacitních displejů odpadla potřeba využívat pro pohyb v systému cokoliv jiného než prst. Jak kdysi prohlásil bývalý CEO společnosti Apple, Steve Jobs: „Who wants a stylus?“, přeloženo jako: „Kdo potřebuje stylus?“. A tak začala „éra bez stylusů“. Ovládání bylo intuitivní a rychlé, přesto se postupem času na trh opět začali vracet. Lidstvo používá tužku od nepaměti a do dnešní doby ji nikdo nedokázal nahradit. Podobné je to se stylusy. Jsou úkony, které se provádí lépe nebo u kterých je přímo žádoucí použít stylus. Dnes si jeden představíme.

Není grafit, jako grafitNení grafit, jako grafit; zdroj: fiftythree.com

Zde je můj návr na logo – ***

Je to moderní a neobviklé. Pokud by bylo lepší bez zeleného okraje přikládám i bez něj.

– Nadčasové, lehce použitelné logo v nejmenovaném designovém turnaji

Profesionální logo